Reklamację proszę wysyłać na adres:

Reklamacje dotyczące błędu w druku, skaz na materiale mogą dotyczyć tylko i wyłącznie produktu nie przetworzonego.